הלכות טבילת כלים שיעור מס' 10 – כוונה בטבילה ודיני קטן ונכרי שטבלו כלים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: כשרות: טבילת כלים
  • 44 דק'

RavRubin