הלכות טבילת כלים שיעור מס' 2 – בעלות המחייבת בטבילת כלים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: כשרות: טבילת כלים
  • 57 דק'

RavRubin