הלכות טבילת כלים שיעור מס' 9 – דיני חציצה בכלים וכלים שנתערבו

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: כשרות: טבילת כלים
  • 50 דק'

RavRubin