הנאה ממעשה שבת של חפירות שנעשו בשבת על ידי נכרים בפקודת השלטון

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שבת
  •  
     

הנאה ממעשה שבת של חפירות שנעשו בשבת על ידי נכרים בפקודת השלטון

[נוגע לנסיעות ברכבת שנכרים חפרו בשבת את המנהרות שבה היא עוברת]

ליל שבת קדש פרשת נח תשע"ט