הספד על מרן רבי ניסים קרליץ זצוק"ל

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: הספדים
  •