השימוש בכיריים של גז ביום טוב

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: יום טוב
  •