התפקיד הייחודי של כל אדם בעבודת ה'

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: חינוך
  • 30 דק'

שיחה לאברכי כולל יום השישי

התפקיד הייחודי של כל אדם בעבודת ה'