ושמרתם את המצות מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פסח
  •