ושמרתם את המצות מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה

על ידי: .הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פסח
  •