ושמרתם את המצות מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה

לא צוין רב
לא צוין נושא
  •