חוזה שיש בו רבית אך הוסיפו בשטר שהכל על פי היתר עיסקא

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שונות
  •  
     

ליל  שבת פ' בחוקותי תשע"ו