חורבן בית המקדש באגדה (תשע"ב)

על ידי: הרב זכריה שפרונג
נושא: תשעה באב
  • 58 דק'

תשעה באב תשע"ב