חושך על פני תהום זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: חנוכה
  •