חוש"מ – שיק ריק שניתן עבור קניית מטבח והנגר לא ביצע את עבודתו והעביר את השיק לאחר

שיק ריק שניתן עבור קניית מטבח והנגר לא ביצע את עבודתו והעביר את השיק לאחר

 יש לעיין במי שהזמין מטבח ושילם מראש סכום גדול של כסף בשיק שלא היה לפקודת הנגר אלא ריק, והנגר ברח ולא עשה את עבודתו וכעת השיק נמצא ביד חלפן שדורש את תמורתו.

האם חייב בעל השיק לשלם את הסכום הנקוב בשיק, או שמא כיון שלא קיבל את תמורת השיק יכול לבטלו.

כשיק ריק יכול לעבור מאדם לאדם, ומרגע שבעל השיק הוציאו מתחת ידו, יתכן ויגבו ממנו גם מבלי שיקבל תמורה, והדבר באחריות בעל השיק. אמנם אם הנגר היה בא להתדיין מול בעל השיק, לא היו מחייבים את בעל השיק כיון שהוא לא קיבל מהנגר את התמורה, אבל ברגע שהשיק עבר לידי אחר תו אין הנגר משמש צד לתביעה, אלא הדין ודברים הוא בין בעל השיק לבין מי שמחזיק בשיק, והדין עם המחזיק בשיק.