חזרה תוך כדי דיבור בספירת העומר ובהזכרת גשמים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ספירת העומר
  •