כל המועדים בטלים וימי פורים לא תהיו בטלים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פורים
  • 20 דק'

למאמר הכתוב: