חששות רבית בבנקים שמציעים פטור מעמלות

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שונות
  •  
     

חששות רבית בבנקים שמציעים פטור מעמלות

ליל שבת קדש פרשת וירא תשע"ט