דברי תורה ודברי סופרים (דרגות בין דאורייתא לדרבנן)

על ידי: הרב אשר וייס
נושא: תלמוד תורה
  • 64 דק'

RavAsherWeiss-Pesach2

לקריאה

(שיעור הכתובה מתשע"ה)