טעה בברכה ותיקנו אותו ושוב תיקן תוך כדי דיבור של המתקנים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ברכות
  •