כאיש אחד בלב אחד!

על ידי: --כל הדוברים
נושא: כנסים
  • 46 דק'

 

הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א
הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א
הגאון רבי חזקיהו משקובסקי שליט"א
 
45 דקות