כיצד לנהוג עם החמץ הנשאר בישיבות ובכוללים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פסח
  • 18 דק'

ד' ניסן תש"פ

שיעור לאברכים ובני ישיבות "קול מבי מדרשא" בעת חולי ה"קורונה" כאשר בתי המדרש ששמו

כיצד לנהוג עם החמץ הנשאר בישיבות ובכוללים

השיעור בכתב לקריאה:  

בחורים ואברכים שעזבו בחופזה את בתי המדרש והשאירו שם חמץ גמור

השנה שלצערנו כלל ישראל בכל העולם כולו ספון וטמון בבתים, דבר שלא היה מימות עולם שכל בתי המדרש ובתי הכנסת בכל העולם שוממים מבלי יושב, חדשים לבקרים ישנן הוראות מחמירות עד למצב שכמעט אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר, וכלל ישראל מקיים בעצמו "אשרי יושבי ביתך" ובדאי שבימים אלו כל חיזוק בלימוד התורה שהיא מגנא ומצלא יש לו חשיבות יתירה, ומרן הרב מבריסק היה מספר שבצעירותו שלחו אביו  מרן רבי חיים, לכל מיני שליחויות תוך כדי שהיה עסוק בלימודו, ואמר לו שצריכים להתרגל ללמוד תורה בכל עת ובכל מצב ולאו דוקא ברוגע בבית המדרש, ולצערנו נסיון זה כעת הוא נסיון הכלל ולבני הישיבות והאברכים בפרט. ומטבע הדברים מתעוררות שאלות חדשות שאינן נוגעות בזמנים כתיקונם.