כל המתאבל עליו מתאבלין עמו

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: בין המצרים
  •