כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים עליו בורא מיני מזונות

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ברכות
  •