כניסה בשבת לבתי חולים ובתי הארחה שמחמת חולי ה"קורונה" בודקים את חום גופם של הנכנסים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _קורונה Corona
  •  
     

בס"ד אור לר"ח אייר תש"פ

זוכרנו בו לטובה והושיענו בו לחיים

לפי המציאות הקיימת כהיום שבמקומות הציבוריים לא מאפשרים כניסת בני אדם אא"כ בודקים את חוף גופם [במכשיר אלקטרוני שמקרבים אותו למצחו של הנבדק] וזאת כדי לוודא שלא נכנסים למקום בני אדם שיש חשש שהם חולים בחולי ה"קורונה", ובכלל זה כל בתי החולים, ולכן כל הבא בשערי בית החולים, לבקר חולה או לכל צורך אחר, חייב לעמוד בכניסה כדי שהממונה יבדוק את חום גופו [וזהו אף באדם היודע בעצמו שחום גופו תקין]. בדיקת החום נעשית באופן ידני על ידי מד חום אלקטרוני שמקרבים אותו למצחו של הנבדק. ויש במדידת חום זו חשש דאורייתא של מלאכת בונה ומכה בפטיש[1]

 

——————–

[1] עיין קובץ היכלא ג' שהארכנו בביאור חששות המלאכה שיש בהפעלת מכשירים אלקטרוניים שיש בהם מעגלים דיגיטליים.