כניסה בשבת לבית חולים שמחמת חולי ה"קורונה" בודקים את חום גופם של הנכנסים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _קורונה Corona
  •  
     

בס"ד אור לר"ח אייר תש"פ

זוכרנו בו לטובה והושיענו בו לחיים

לפי המציאות הקיימת כהיום שבמקומות הציבוריים לא מאפשרים כניסת בני אדם אא"כ בודקים את חוף גופם [במכשיר אלקטרוני שמקרבים אותו למצחו של הנבדק] וזאת כדי לוודא שלא נכנסים למקום בני אדם שיש חשש שהם חולים בחולי ה"קורונה", ובכלל זה כל בתי החולים, ולכן כל הבא בשערי בית החולים, לבקר חולה או לכל צורך אחר, חייב לעמוד בכניסה כדי שהממונה יבדוק את חום גופו [וזהו אף באדם היודע בעצמו שחום גופו תקין]. ויש לברר האם מותר בכה"ג להיכנס לבית החולים, שלא לצורך פיקוח נפש, כאשר בודאי הממונה יעשה מלאכה בשבת בבדיקת החום.