לחמניות המכונות מזונות – פת הבאה בכיסנין – שיעור ב’

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ברכות
  •