מאמר אגדה ליל שבועות

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שבועות
  •