מהות עבודת יום הפורים: השילוב בין קבלת התורה ומצוות בין אדם לחבירו

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פורים
  • 25 דק'