חגים, אירועים וכנסים

לשימוש באולם לשמחה:

הר"ר דוד ברונר:  052-7635758

Ulam@BneiTorah.org

———————————————————–

זמני תפילות

לעמוד המגבית

סדר היום בשבת קודש פרשת חיי שרה –

כ"ה מרחשוון תש"פ, יום הזכרון לקדושים הי"ד

ליל שבת

ידרוש הרה"ג מאיר טברסקי שליט"א

אחיו של הקדוש הגאון ר' משה טברסקי זללה"ה הי"ד

שבת בבוקר:

מנין אחד לתפילת שחרית בשעה 7:10.

לאחר התפילה יתקיים סדר לימוד ברוב עם.

לנשות הקהילה שתחי'

בזמן סדר הלימוד בבהמ"ד, תאמרנה נשות הקהילה תהילים המחולק בצוותא בעזרת הנשים.

במוצש"ק:

נתאסף יחד ילדי הר נוף עם אבותיהם למעמד גדול של לימוד תורה לזכרם ועילוי נשמתם.

 

 

___________________________________