חגים, אירועים וכנסים

 

ראש חודש ניסן תש"פ

סגירת בית המדרש ופתיחתו במהרה

________________________________