חגים, אירועים וכנסים

לשימוש באולם לשמחה:

הר"ר דוד ברונר:  052-7635758

Ulam@BneiTorah.org

———————————————————–

זמני תפילות

 

___________________________________