כולל "קובעי עתים-יום השישי"

כולל "קובעי עתים-יום השישי" 

בברכתם ובעידודם של מרנן הגראי"ל שטינמן והגר"ח קניבסקי שליט"א

 אליכם אישים נקרא!

אנשי בשורה אנו היום

לאור קריאתם של מרנן ורבנן שליט"א לחזק את     יום השישי בעמלה של תורה, בברכתם הנלהבת ובעידודם הנמרץ, יפתח אי"ה החל מזמן אלול  "כולל יום השישי "

לציבור קובעי עיתים לתורה החפצים לקבוע חק לימודם בחברותות, באווירה ישיבתית בלימוד בענייני דיומא.                                                         כן ימסרו שיעורים מפי גדולי מרביצי התורה שליט"א.

זמן הלימוד מידי יום שישי בין השעות 9:30-11:45  נושא הלימוד לחודש אלול תשע"ו  

ענייני לולב.

תכנית הלימוד וההספק יותוו ע"י ת"ח ובעלי הוראה ויודפסו בחוברת לציבור הלומדים

המעוניין להצטרף למסגרת זו יפנה:

לטלפון: 02-6337844

או במייל ysprung@bneitorah.org

Kollel-YomHaShishi-G (1)