כולל אברכים וישיבת ערב "עטרת קדושים"

לצפייה:

דברי חיזוק ליום הזיכרון השישי לקדשי הר נוף – כ"ה מרחשוון תשפ"א

 

לתרומה בכרטיס אשראי ודרכי תרומה אחרות:

עמותת "קהילת בני תורה – הר נוף, ירושלים" מפעילה את המרכז התורני "קהילת בני תורה", ברחוב אגסי 5 הר נוף.

המרכז התורני משמש לכל תושבי שכונת הר נוף, כמקום תפילה ולימוד. שיעורי תורה למאות משתתפים, בית הוראה בכל ימות השבוע, וערבי חג. קהילת בני תורה הינה ה"מגדלור התורני" של שכונת הר נוף.

בנוסף מפעילה העמותה במסגרתה את כולל "עטרת קדושים".

כולל עטרת קדושים, הינה מסגרת לימוד עבור תושבי שכונת הר נוף. הכולל הוקם על ידי מורינו הרב שליט"א, בעקבות הפיגוע הנוראי שהתרחש בקהילה, לעילוי נשמת הקדושים, ולזכרם.

הכולל משמש כבית רוחני לרבים מתושבי השכונה, חלקם הלומדים במשך כל היום ותורתם אומנותם, וחלקם בעלי בתים העמלים לפרנסתם וקובעים עיתים לתורה.

הכולל מונה 150 אברכים שתורתם אומנותם, ומכיל בתוכו מספר מסגרות:

  • א.  "ישיבת ערב" – לימוד אברכים ובעלי בתים בצוותא, מדי ערב.
  • ב. "חבורת ההלכה" – אברכים המשתלמים במסלול הלכה למעשה. הקבוצה מכוונת על ידי מורינו הרב שליט"א, המוסר בה שיעורים בקביעות, ומלמד את הצורבים דרכה של פסיקת הלכה. הלימוד הינו בשעות הערב.
  • ג. כולל ערב "ליבו חפץ" – כולל ערב לתלמידי חכמים חשובים, הלומדים בבית הכנסת בסדר ערב, במתכונת ליבו חפץ.
  • ד. כולל "שישי שבת" – כולל גדול הפעיל בימי שיש בבוקר, ובשבת לפני תפילת שחרית, וממלא את השכונה באור התורה גם בימי שישי ושבת.
  • תוכניות הלימוד בפתיחת זמן בכולל "עטרת קדושים"

יצוין כי התמיכה הניתנת על ידי הכולל, הינה משמעותית ביותר לאברכים המשתתפים בו אשר תורתם אומנותם, ורבים מהם מציינים כי היא מסייעת בידם ממש לצורכי מחייתם הבסיסיים.

לצפות לסרט תדמית – לחץ כאן   

To view the overview movie: press here

Para ver la película de resumen: presione aquí

לתרומה בכרטיס אשראי ודרכי תרומה אחרות:

KollelAteretKedoshim1

לתרומה בכרטיס אשראי ודרכי תרומה אחרות: