מי נשאר עם הילדים בבית, הבעל הלומד או האשה העובדת?

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _שואלים את הרב
  • 12 דק'
לשאלת אברכים בשכונה מה היא ההנהגה הנכונה והראויה בימים הרבים של בידוד וסגר:
מי אמור להישאר בבית ולשמור על הילדים, הבעל הלומד או האשה העובדת?

מסר מורנו הרב שליט"א דברי חיזוק קצרים לאברכים בשים לב לשאלות אלו ואחרות העולות על הפרק.