מכתב הרבנים בענין מגבונים לחים בשבת

על ידי: --כל הדוברים
נושא: שבת
  •