מכתב רבני ירושלים בעניין הקורונה (כ' אדר תש"פ)

על ידי: --כל הדוברים
נושא: _קורונה Corona
  •  
     

מכתב רבני ירושלים בעניין הקורונה (כ' אדר תש"פ)

תמונות מאסיפת רבני ירושלים בעניין הקורונה