ממלכת כהנים – משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _קורונה Corona
  •  
     

דברים חיזוק ממורנו הרב שליט"א לקראת שלשת ימי ההגבלה

ג' סיון תש"פ

 משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים

 לאחרונה עת שבעונותינו שערי בתי הכנסת ובתי המדרש וחלונותיהם בכל תפוצות ישראל היו סגורים על מנעול ובריח, נתפרסמו דברים מבהילים מהרמח"ל במאמר הגאולה שלו אודות אשר יקרה עת יתקרב קץ הגלות, ומתואר שם שיש בעולם שער גדול שממנו יוצאים כל הברכה וכל השלום בריוח ולא בצמצום, וכאשר גרמו העוונות ובית המקדש חרב, נסגר השער הזה ונפתחו תחתיו חלונות קטנים, ועליהם נאמר "משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים", והחלונות האלה מאז שנפתחו ניתן להם חוק וגבול לעמוד פתוחים כל ימי הגלות ולא ייסגרו, פן יחרב העולם רגע אחד, וכאשר תבוא גאולתנו במהרה בימינו יפתח השער הסגור והחלונות לא יזכרו, ובשעה אחת ישלימו להיסתם החלונות ותתגלה מיד פתיחת השער, והיא עת חשיכה גדולה והיא לא תעמוד הרבה כי פתיחת השער תתחזק וישוב באור חזק מבראשונה, עיי"ש.

השערים והחלונות הם משל לדרך ירידת השפע לעולם, שער הוא פתח גדול וחלון הוא פתח קטן שהשפע יורד דרכו בצמצום. בגלות נסתם הפתח הגדול ואתו נסתם גם השפע ונשארו חלונות קטנים.

הגר"א בשיר השירים מבאר את החילוק והכפילות "משגיח מן החלונות", "מציץ מן החרכים", דהמשגיח מחלון גדול רואה את מה שבגלוי, אבל המציץ מנקב קטן רואה את מה שעושים בסתר. בעת התקרב עת קץ הגלות, הקב"ה רואה גם את המעשים הגלויים וגם את המעשים הנסתרים.

איתא בגמ' בב"ק דף ס' ע"ב דבר בעיר כנס רגליך, ואומר לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך, ואומר מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, רבא בעידן ריתחא סגר חלונות ביתו דכתיב כי עלה המות בחלוננו.

בכל בית ישנם שערים וחלונות, אלו פתחים שדרכם נכנסים בני הבית, דרכו של עולם שדרך הפתחים והחלונות נכנסים גם חול לכלוך ואבק דרכים, ולתוכם עלולים להיכנס גם מזיקים. במקומות בהם מצויים חרקים ומעופפים, ואי אפשר לשהות כל היום בחדרים סגורים, מתקינים בעלי הבית בפתח החלונות "רשתות" שתפקידם לסנן ולהגן מפני חדירת המזיקים.

בחודשים האחרונים הורגלנו לשמור על גופנו ולשים מסכה על פנינו, חובה עלינו גם לשמור על נפשנו, מכורח הנסיבות הוצרכו בבתים רבים לפתוח פתחים לצרכי פרנסה, החכם עיניו בראשו גם בעת שהוא פותח חלון הוא מתקין חסימה וסינון מפני המזיקים, ובודאי שכאשר המצב הוא שבחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, הנכון והראוי לכל היכול לקיים בא עמי בחדריך וסגור לגמרי דלתיך בעדיך.