נורת לד איסור הדלקתה וטלטולה בשבת וקיום מצות הדלקת נר שבת בה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _העולם המודרני
  •