סדר קריאת המפטיר בשבת וביום טוב במנייני המרפסות

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ברכות
  •  
     

סדר קריאת המפטיר בשבת וביום טוב במנייני המרפסות

אותם המצטרפים למניינים במרפסות וכדומה, כאשר הבעל קורא עולה לכל העליות או שמספר העולים הוא מצומצם ואחד מהעולים עולה שוב למפטיר, מבואר בפוסקים שאין להם צורך בעליה נוספת למפטיר אלא העולה השביעי הוא יהיה המפטיר ויאמרו את הקדיש אחרי קריאת ההפטרה וברכותיה. ויש להבחין בזה בין קריאת התורה בשבת לבין קריאת התורה ביום טוב ובשבת חול המועד וכדלהלן.