סליחות ליל ראשון – בעל תפילה: הרב יעקב זוננפלד שליט"א

על ידי: הרב יעקב זוננפלד
נושא: ראש השנה
  • 22 דק'

הקלטה של הסליחות ליל ראשון בקהילת בני תורה, הר נוף, ירושלים

בעל תפילה: הרב יעקב זוננפלד שליט"א

(ללא החלקים של הציבור כדי לשמוע הבעל תפילה ברצף)