סעודה גדולה לבני הפרזים שמבקרים את הוריהם שבכרכים ביום ט"ו שחל בערב שבת

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פורים
  •  
     

סעודה גדולה לבני הפרזים שמבקרים את הוריהם שבכרכים ביום ט"ו שחל בערב שבת

 ליל שבת קדש פרשת תצוה – זכור תשע"ח