ספירת העומר בברכה משום כבוד הבריות

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ספירת העומר
  •