ספר החינוך, מצוה תצ"ו, מצות "לא תסור"

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: חינוך
  • 11 דק'

ספר החינוך, מצוה תצ"ו, מצות "לא תסור"

לשמוע בקול חכמים