על מה אנו מתאבלים – שיחה לליל תשעה באב

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: תשעה באב
  • 55 דק'

נמסר בליל תשעה באב תשע"ט

בביה"כ שערי תורה – נוה יעקב, ירושלים