עמל התורה גם לעוסקים בפרנסה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: תלמוד תורה
  • 25 דק'

סיום מסכת ברכות בלימוד בעיון של ישיבת ערב

אברכים עמלי תורה עם בעלי בתים העוסקים בפרסתם ועמלים בלילות בתורה

דבר תורה ממורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

"עמל התורה גם לעוסקים בפרנסה"