תפקיד היחיד בזמננו בשים לב לכח היחיד אצל בני ישמעאל

על ידי: הרבנית רינה תרשיש
נושא: .הטבח הנורא
  • 50 דק'

הרבנית רינה תרשיש הי"ו

נאום מקורי וחד על תפקיד היחיד בזמננו בשים לב לכח היחיד אצל בני ישמעאל