עצרת התעוררות והספד – מרן רבי ניסים קרליץ זצוק"ל

על ידי: --כל הדוברים
נושא: הספדים
  • 130 דק'

עצרת התעוררות והספד – מרן רבי ניסים קרליץ זצוק"ל
הרבנים הגאונים שליט"א:
רבי שמעון גלאי, רבי נפתלי קופשיץ, מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין, רבי דוד כהן

תמונות נוספות