עצרת התעוררות רבתי לקראת יום הדין

על ידי: --כל הדוברים
נושא: ראש השנה
  • שעה ו45 דק'
לנשות שכונת הר נוף
עצרת התעוררות רבתי
לקראת יום הדין

רבי יחזקאל מנת שליט"א – רבי ברוך רוזנבלום שליט"א