יום השנה לטבח – כ"ה מרחשוון תשע"ו

על ידי: --כל הדוברים
נושא: .הטבח הנורא
  • 128 דק'

"בשרנו עלינו יכאב ונפשנו עלינו תאבל"

(לכל דובר בנפרד: גלול למטה  –  For individual dowloads: scroll down)

הספד מרכזי התקיים במוצאי שבת פרשת חיי שרה שחל בכ"ה מרחשון, יום היארצייט לקדושי הטבח בקהילתנו.

 המעמד המרכזי במוצאי שבת לא הותיר עין אחת יבשה, הוא היה מעמד רווי יגון ותוגה שהחזיר את המשתתפים אחורה לאותו יום המר, אך כל המשתתפים יצאו מחוזקים בהתעלות עם משימות לדרך העולה בית ה'.

 –  המעמד החל בסיום הש"ס שנלמד על ידי חברי הכוללים אמרי יושר ונחלת ברוך השוכנים בבית המדרש שבו היה הפיגוע הנורא. סיים את הש"ס רבי משה פטרובר שליט"א ראש הכולל.

–  המעמד החל בסיום הש"ס שנלמד על ידי חברי הכוללים אמרי יושר ונחלת ברוך השוכנים בבית המדרש שבו היה הפיגוע הנורא. סיים את הש"ס רבי משה פטרובר שליט"א ראש הכולל.

–  לאחריו נשא מורנו הרב שליט"א – משא שעסק בענין מהות ההספד של אברהם אבינו על שרה שעיקרו היה ביסוד עקידת יצחק ובאמונה היסודית והתמימה של שרה אמנו בבורא עולם ומשם שאב יצחק אבינו את הכח להיעקד, והרחיב בדברים בנוגע לחובתנו בשעה קשה זו.

–  לאחריו נשא רבי צבי קושלבסקי שליט"א ראש ישיבת היכל התורה דברים נרגשים לזכרו של תלמידו הקדוש רבי אריה קופינסקי הי"ד .

–  לאחריו נשאו דברי נרגשים בני משפחות הקדושים הי"ד לדמותם ולזכרם ועמדו על נקודות מרכזיות בחייהם הרוחניים ובעבודת ה' שלהם.

–  את המשא המרכזי נשא כ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"א שקולו החנוק מבכי ודבריו היוצאים מן הלב ריתקו את השומעים ולא הותירו עין אחת יבשה.

 A central commemorative event was held on Motzai Shabbos parshas Chayei Sarah, which fell on the twenty fifth of Marcheshvan, the yahrzeit of the massacre that ravaged our community.

The evening's program left scarcely a dry eye among the gathered crowd — resonating with grief and sorrow, it carried everyone back to the bitter events of a year ago, yet people left feeling strengthened and uplifted, with new awareness and spiritual goals to strive for.

–  The evening began with a Siyum Hashas, the entire shas having been learned by the members of the kollelim Imrei Yosher and Nachalas Baruch, which occupy the beis hamedrash where the massacre took place. The rosh hakollel, Rav Moshe Petrover shlit'a, concluded the final section of shas and conducted the siyum.

–  Moreinu Harav shlit'a, then spoke. His talk dealt with Avraham Avinu's eulogy of Sarah, which ascribed to her the deep and wholehearted faith in the Creator, from which her son Yitzchak was able to draw the strength necessary for withstanding the test of being bound as a sacrifice. The rav then expanded on the lessons for us of this faith's transmission to all future generations, in light of our present difficult situation.

–  Rav Tzvi Kushelevsky shlit'a, Rosh Yeshiva of Yeshivas Heichal Hatorah then delivered an emotional apprecation of his talmid, the martyred Rav Aryeh Kupinsky Hy'd.

–  Family members of the other martyrs Hy'd, then spoke in memory of their loved ones, capturing salient features of their spiritual profiles and the unique ways in which each of them served Hashem.

–  The keynote address was delivered by c'k, the Novominsker Rebbe shlit'a, who, in a voice choked with tears riveted the gathering with his heartfelt message of identification and encouragement, moving everyone to tears.  (Also English part)

~~~~~~~

רבי משה פטרובר – סיום הש"ס

   14 דק'  

~~~~~~~

דברי הספד – מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
   27 דק'  

 גם לקריאה    English translation

~~~~~~~

הגאון רבי צבי קושלבסקי – על הקדוש רבי אריה קופינסקי הי"ד
   22 דק'  

~~~~~~~

הרב רפאל טברסקי – על אביו הקדוש רבי משה טברסקי הי"ד
   10 דק'  

~~~~~~~

הרב רפאל טרויהאפט – על חמיו הקדוש רבי אברהם גולדברג הי"ד
   10 דק'  

~~~~~~~

הרב ירחמיאל לוין – על אביו הקדוש רבי קלמן לוין הי"ד
   7 דק'  

~~~~~~~

 הרב ראובן פרידמן, גבאי הקהילה – על הקדוש רבי חיים רוטמן הי"ד

   4 דק'  

~~~~~~~

המשא המרכזי

רבי יעקב פרלוב – כ"ק האדמו"ר מנובומינסק
   (עברית ואח"כ אנגלית) 35 דק'  

   ENGLISH ONLY  25 min  

AdmonMiNovominsk

לתמונות של הצלם קובי הר צבי

עוד תמונות מהערב