עצרת זיכרון – ר' חיים רוטמן הי"ד

על ידי: --כל הדוברים
נושא: .הטבח הנורא
  • 76 דק'

עצרת זיכרון – ר' חיים רוטמן הי"ד

י"א מרחשוון תשע"ז

דף מקורות שיעור הרב פרידמן

Write-up of the Shiur of Rav Neugershal

 

atzeret-rothman