פסחים ע-קד – עדיין לא הוקלט

על ידי: הרב יעקב ויינר
נושא: תמצית דף היומי
  •