דברי התעוררות לפני נעילה – יו"כ תשע"ו – פתח לנו שער בעת נעילת שער

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: .הטבח הנורא
  •  
     

פתח לנו שער בעת נעילת שער

הדרשה לפני תפילת נעילה – יום כיפור תשע"ו

ENGLISH TRANSLATION