פתיחת להלכות ד' מינים ושיחת חיזוק לאברכים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: חינוך
  • 40 דק'

פתיחת להלכות ד' מינים ושיחת חיזוק לאברכים

שיעור ושיחת פתיחה לחבורת "אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא" של עטרת קדושים

נמסר בד' אייר תשע"ח בקהילת בני תורה