פת הבאה בכיסנין וסוגים שונים של מיני מזונות – שיעור א’

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ברכות
  •