פ' קרח – ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שונות
  •